-

Vastapainon julkaisemat Open Access -kirjat

2023:

Arja Jokinen, Suvi Raitakari, Johanna Ranta (toim.): Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa – konstruktionistisia jäsennyksiä

Anni Jäntti, Anna-Aurora Kork, Kaisa Kurkela, Ulriika Leponiemi, Henna Paananen, Lotta-Maria Sinervo & Sanna Tuurnas (toim.): Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus

Päivi Pirkkalainen, Eveliina Lyytinen & Saara Pellander (toim.): Suomesta poistetut – näkökulmia karkotuksiin ja käännytyksiin

Otto Pipatti: Ihmisen sosiaalisuuden alkulähteillä – westermarckilainen sosiologia ja sosiaaliantropologia

Paul Tiensuu, Maija Aalto-Heinilä & Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (toim.): Itsemääräämisoikeus – teoriasta käytäntöön