-

Vastapainon julkaisemat Open Access -kirjat

2024:

Päivi Honkatukia, Jenni Kallio & Mirja Määttä (toim.): Elämää korona-ajassa — Poikkeusolot nuorten aikuisten kokemana

Ari-Elmeri Hyvönen & Niko Pyrhönen (toim.): Salaliittoteorioiden politiikat — Yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia

Maria Ahlholm, Irina Piippo ja Päivi Portaankorva-Koivisto (toim.): Vastasaapuneet luokkahuoneissa

Miira Niska, Satu Venäläinen, Antero Olakivi & Jose A. Cañada (toim.): Sosiaalinen konstruktionismi – Miten tarkastella tulkintojen ja todellisuuden sosiaalista rakentumista

2023:

Arja Jokinen, Suvi Raitakari, Johanna Ranta (toim.): Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa – konstruktionistisia jäsennyksiä

Anni Jäntti, Anna-Aurora Kork, Kaisa Kurkela, Ulriika Leponiemi, Henna Paananen, Lotta-Maria Sinervo & Sanna Tuurnas (toim.): Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus

Päivi Pirkkalainen, Eveliina Lyytinen & Saara Pellander (toim.): Suomesta poistetut – näkökulmia karkotuksiin ja käännytyksiin

Otto Pipatti: Ihmisen sosiaalisuuden alkulähteillä – westermarckilainen sosiologia ja sosiaaliantropologia

Paul Tiensuu, Maija Aalto-Heinilä & Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (toim.): Itsemääräämisoikeus – teoriasta käytäntöön