-

Sosiaalinen konstruktionismi – Miten tarkastella tulkintojen ja todellisuuden sosiaalista rakentumista

Sosiaalinen konstruktionismi etukansi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miira Niska, Satu Venäläinen, Antero Olakivi & Jose A. Cañada (toim.)

Kustantaja: Vastapaino
Tampere 2024
 

Esittely

Sosiaalinen konstruktionismi herättää kiivasta keskustelua tutkimuksen tekemisen tavoista ja tutkimustiedon luonteesta. Se on sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu monenlaisia, ristiriitaisiakin oletuksia ja painotuksia.
Sosiaalisen konstruktionismin eri versioita yhdistää kriittinen suhtautuminen itsestäänselvyyksiin ja lähtökohta, jonka mukaan sosiaaliset prosessit muovaavat sitä, millaisena todellisuus ihmisille näyttäytyy. Sosiaalisen konstruktionismin merkitys kriittisenä tiedon tuottamisen ja arvioimisen tapana on kiistaton.
Teos auttaa lukijaa ymmärtämään sosiaalisen konstruktionismin ympärillä käytyä ja edelleen käytävää keskustelua ja kiistoja. Se toimii käsikirjana, oppaana ja karttana sosiaalisen konstruktionismin monimuotoiselle ja monitieteiselle kentälle. Teoksessa sosiaalikonstruktionistinen teoreettinen ajattelu sidotaan osaksi empiiristä sosiaali- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
Kirjoittajat ovat sosiaalipsykologian, sosiologian, kirjallisuuden, psykologian, uskontotieteen ja ympäristöpolitiikan tutkijoita.

371 s.

Saatavuus

Teos on saatavilla

Kovakantisena paperikirjana, joka ostettavissa Vastapainon nettikaupasta ja muista kirjakaupoista
ISBN 978-952-397-045-8 (painettu kirja)

Sähkökirjana (ePub 3.0), joka on ostettavissa Vastapainon nettikaupasta
ISBN 978-952-397-126-4 (ePub)

• Open Access -versiona,
ISBN 978-952-397-132-5 (Open Access pdf)
DOI: 10.58181/VP9789523970458


OA-versio on saatavilla osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458

 

Sisällys

Esipuhe 
 

OSA 1: JOHDANTO

1. Sosiaalisen konstruktionismin juuret ja versiot 
Miira Niska, Satu Venäläinen, Antero Olakivi & Jose A. Cañada
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_01

 

OSA 2: VUOROVAIKUTUS JA MERKITYKSENANNOT


2. Sosiaalisten representaatioiden teoria sosiaalisen konstruktionismin lähestymistapana
Eemeli Hakoköngäs, Jari Martikainen & Inari Sakki
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_02

 

3. Keskustelunanalyysi ja sosiaalinen konstruktionismi
Melisa Stevanovic, Sanni Tiitinen & Liisa Voutilainen
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_03

 

4. Mikrokonstruktionismi ja diskursiivinen psykologia
Miira Niska
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_04


5. Konstruktionismi kertomusten tutkimuksessa
Matti Hyvärinen & Mari Hatavara
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_05


6. Makrokonstruktionismi: representaatioiden, toiminnan ja identifikaatioiden analyysi ideologiana
Jukka Törrönen & Rusten Menard
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_06

 

OSA 3: IDENTITEETIT JA RAJANVEDOT
 

7. Etnisten ja kulttuuristen ryhmäsuhteiden tutkimus: kriittisen diskursiivisen psykologian näkökulma
Emma Nortio, Katarina Pettersson & Sirkku Varjonen
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_07

8. Sosiaalitieteellisiä näkökulmia sukupuolen ja seksuaalisuuksien rakentumiseen
Marko Salonen, Satu Venäläinen & Päivi Berg
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_08

 

9. Ikääntyminen, elämänkulku ja ikävaiheet: konstruktionistinen traditio ja tutkimus
Pirjo Nikander & Katri Keskinen
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_09

 

10. Rakentumisen prosessit työorganisaatioissa: näkökulmana minuudet ja identiteetit
Antero Olakivi
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_10

 

11. Uskonnon sosiaalinen rakentuminen
Teemu Pauha
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_11

 

OSA 4: TIEDE, MATERIAALISUUS JA JÄLKIKONSTRUKTIONISMI

 

12. Sosiaalinen konstruktionismi ja tieteen- ja teknologiantutkimus
Jose A. Cañada & Heta Tarkkala
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_12

 

13. Uusmaterialismi ja sosiaalinen konstruktionismi
Mianna Meskus
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_13

 

14. Konstruktionismi ympäristötutkimuksessa
Kamilla Karhunmaa
http://doi.org/10.58181/VP9789523970458_14

 

Lähteet
Kirjoittajat

 


 

Open Access -julkaisemisen rahoittajat

Tämän kirjan avoimen julkaisemisen (Open Access) ovat rahoittaneet:

• Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
• Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta.

Teoksen Open Access -editio on lisensoitu CC BY-NC-ND 4.0 -käyttöluvalla. Voit jakaa avoimen kirjan, mutta sinun on mainittava lähde asianmukaisesti.Et voi käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin, etkä tehdä siihen muutoksia. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi