-

Elämää korona-ajassa — Poikkeusolot nuorten aikuisten kokemana

Elämää korona-ajassa -kirjan etukansi

Päivi Honkatukia, Jenni Kallio & Mirja Määttä (toim.)

Kustantaja: Vastapaino
Tampere 2024
 

Esittely

Millaista nuorten aikuisten arki oli koronakriisin aikana? Millaisia vaikutuksia kriisillä on heidän elämäänsä ja tulevaisuuteen?

Elämää korona-ajassa tuo esille nuorten aikuisten eletyn elämän ja heidän siitä kumpuavat pohdintansa. Teos tarjoaa syvällistä tutkimustietoa ja monipuolistaa korona-ajan arviointia julkisuudessa.

Kirjassa ääneen pääsee 80 korona-aikana tavoitettua nuorta aikuista monenlaisista taustoista. Joukossa on yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelleita, kausityöläisiä, työn ja koulutuksen ulkopuolella tai reunamilla olevia, maahanmuuttotaustaisia sekä yhteiskunnan palveluja itsenäistymisen kysymyksiin tarvinneita nuoria. Teos lähestyy nuorten aikuisten kokemuksia ymmärtävällä otteella analysoiden, miten eri tavoin 2020-luvun alun toisiinsa kietoutuneet globaalit murrokset ja kriisit näkyivät ja vaikuttivat nuorten aikuisten elämässä.

Kirja puhuttelee paitsi tutkijoita ja opiskelijoita, myös nuorisoalaa tai yleisemmin yhteiskunta- tai kasvatustieteistä kiinnostuneita. Se tarjoaa punnittuja näkökulmia nuorten parissa työtä tekeville ammattilaisille, nuorisopoliittisista kysymyksistä kiinnostuneille päättäjille sekä suurelle yleisölle. Samoin korona-ajan kokeneet nuoret aikuiset voivat löytää kirjasta kiinnostavia peilauspintoja.

297 s.

 

Saatavuus

Teos on saatavilla

• Kovakantisena paperikirjana, joka ostettavissa Vastapainon nettikaupasta ja muista kirjakaupoista
ISBN 978-952-397-016-8 (painettu kirja)

• Sähkökirjana (ePub 3.0), joka on ostettavissa Vastapainon nettikaupasta
ISBN 978-952-397-093-9 (ePub)

• Open Access -versiona,
ISBN 978-952-397-136-3

(Open Access pdf)
DOI: 10.58181/VP9789523971608


OA-versio on saatavilla osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789523971608

 

Sisällys
 

Johdanto 7
Päivi Honkatukia, Mirja Määttä, Jenni Kallio

1. Metodologiset tienviitat 31
Jenni Kallio, Mirja Määttä, Päivi Honkatukia, Riikka Korkiamäki, Maaria Hartman, Helena Helve, Frida Westerback

2. Elämässä etenemisen ideaali nuorten aikuisten korona-ajan kertomuksissa 53
Mirja Määttä, Frida Westerback

3. Kurittomia vai kunnollisia? – Nuoret aikuiset korona-ajan kansalaisina 87
Jenni Kallio

4. Kriisin kesyttäjät – koronakriisi ja arjen haltuunotto korkeakouluopiskelijoiden kuvaamana 123
Eriikka Oinonen, Riikka Korkiamäki

5. Kansalaisena kotona – tarinoita yhteiskuntaan osallistumisesta koronakriisin aikana 157
Päivi Honkatukia, Jenni Kallio, Annika Valtonen

6. Toisenlaista vapautta – nuorten aikuisten myönteiset kokemukset korona-ajasta 187
Maaria Hartman

7. Nuorten kausityöläisten kokemuksia koronasta Lapin matkailukeskuksissa – hermeneuttisfenomenologisia tulkintoja 219
Helena Helve

8. Toivoa epävarmassa tulevaisuudessa: sosiaaliset suhteet osana nuorten aikuisten tulevaisuusajattelua 245
Annika Valtonen

9. Mitä voidaan oppia kriisiajan tutkimusretkistä nuorten aikuisten parissa? 277
Päivi Honkatukia, Mirja Määttä, Jenni Kallio

Kirjoittajat 297

 

Tämän kirjan avoimen julkaisemisen (Open Access) ovat rahoittaneet:
• Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta,
• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
• Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta
• All-Youth.

 

Teoksen Open Access -editio on lisensoitu CC BY-NC-ND 4.0 -käyttöluvalla. Voit jakaa avoimen kirjan, mutta sinun on mainittava lähde asianmukaisesti.Et voi käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin, etkä tehdä siihen muutoksia. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi