-

Vastasaapuneet luokkahuoneissa

Vastasaapuneet luokkahuoneessa -kirjan etukansi

Maria Ahlholm, Irina Piippo ja Päivi Portaankorva-Koivisto (toim.)

Kustantaja: Vastapaino
Tampere 2024
(paperikirja ilmestynyt 2023)

Esittely

Suomalaiselle kouluinstituutiolle on vielä suhteellisen uutta se, että peruskouluihin tulee vuosittain runsaasti uusia, toisesta maasta muuttaneita oppilaita. He eivät olekaan vain ensimmäistä luokkaa aloittavia seitsemänvuotiaita vaan myös muiden luokka-asteiden oppilaita. Aiemmin muuttoliike on koskettanut lähinnä
pääkaupunkiseutua ja kasvukeskuksia. Nyt suomen opettaminen uutena kielenä koskee opettajia laajasti eri puolilla maata ja erilaisissa oppilaitoksissa.

Vastasaapuneen koulutie alkaa Suomessa yleensä valmistavassa
opetuksessa. Perusopetukseen valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Termillä vastasaapunut viitataan tässä teoksessa laajempaan kohderyhmään kuin vain valmistavan opetuksen oppilaisiin. Sillä tarkoitetaan noin neljän vuoden sisällä Suomeen muuttanutta oppilasta, jonka äidinkieli ei ole suomi, ruotsi
tai saame. Teoksen aineistot tarjoavat ikkunoita eri-ikäisten ja erilaisista kielitaustoista tulevien vastasaapuneiden opiskeluarkeen. Aineistojen nuorimmat vastasaapuneet ovat seitsemänvuotiaita ja vanhimmat aikuisikäisiä, eri maista
Suomeen muuttaneita.

Vastasaapuneet luokkahuoneissa kokoaa yhteen yhtenäisen joukon tutkimuksia monelta eri kirjoittajalta: kaksitoista vertaisarvioitua alkuperäisartikkelia ja niiden
lomassa neljä koulutuspoliittista näkökulmaa ja neljä käytännöllistä kielipedagogista sovellusesimerkkiä. Kirjan toimittajat ovat eri tieteenaloilta.

376 s.

 

Saatavuus

Teos on saatavilla

• Kovakantisena paperikirjana, joka ostettavissa Vastapainon nettikaupasta ja muista kirjakaupoista
ISBN 978-952-397-016-8 (painettu kirja)

• Sähkökirjana (ePub 3.0), joka on ostettavissa Vastapainon nettikaupasta
ISBN 978-952-397-093-9 (ePub)

• Open Access -versiona,
ISBN 978-952-397-138-7

(Open Access pdf)
DOI: 10.58181/VP9789523970168


OA-versio on saatavilla osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789523970168

 

Sisällys
 

I Teoksen yhteiskunnallinen ja tutkimuksellinen konteksti

 

Maria Ahlholm, Irina Piippo & Päivi Portaankorva-Koivisto: Johdanto vastasaapuneiden oppilaiden valmistavaan
opetukseen ja monikielisen koulun tutkimukseen        9

Maria Ahlholm & Sirkku Latomaa: Vastasaapuneiden opetus Suomessa: Käytänteet ja ideaalit        35

Jenni Alisaari & Heli Vigren: Koulutuspoliittinen näkökulma: Pohdintoja valmistavan luokan opettajan pätevyydestä        57

Ulla Karvonen: Koulutuspoliittinen näkökulma: Koulunkäynninohjaajan koulutus ja pätevyys        61

Raisa Harju-Autti: Koulutuspoliittinen näkökulma: Kielellisesti tuettu opetus lisäresurssina yläkoulussa        67

Irina Piippo: Mitä ovat kielelliset normit ja ideologiat ja miten ne
ilmenevät luokkahuoneessa?        73

 

II Uuteen kieleen sosiaalistuminen

Maria Ahlholm & Irina Piippo: Askeleet alkuvaiheen kielenoppimiseen: Esimerkkinä yksi peruslausetyyppi        91

Anni Ratilainen: Struktuurit ja pelillisyys alakoululaisen
uuden kielen oppimisessa        121

Maria Ahlholm, Ninni Lankinen & Salla-Maaria Suuriniemi: Käytännön kielipedagogiikkaa: Luokan aamurutiinit valmistavassa opetuksessa        143

Irina Piippo & Sanna Markkanen: Myöhään alkava lukutaito: Vuorovaikutus polkuna kirjallisiin taitoihin        149

Miina Gustafsson & Maria Ahlholm: Riveissä ja ryhmissä: Miten erilaiset istumajärjestykset vaikuttavat kielenoppimiseen?        179

 

III Monikielistä matematiikkaa

Päivi Portaankorva-Koivisto: Matematiikan monet kielet        207

Maria Ahlholm & Silja Rajamäki: Käytännön kielipedagogiikkaa: Kielten limittäisyys matematiikan opiskelun tukena        233

Niina Lilja: Matematiikan tiedonalan kielen, oppimisen ja
opettamisen multimodaalisuus        239

Irina Piippo & Ninni Lankinen: Opettaja ja luokan monet kielet: Kuka kontrolloi pulpettipuhetta?        261

Elisa Repo, Niina Kekki & Jenni Alisaari: Käytännön kielipedagogiikkaa: Monikielisen pedagogiikan käytänteitä        285

Maija Jonkka: Oppilaiden kysymykset valmistavan yläkoululuokan matematiikan tunnilla        291

Päivi Portaankorva-Koivisto: Kielitietoista matematiikan
opetusta        311

 

IV Monikielisen koulun sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Anna-Leena Riitaoja & Irina Piippo: Koulun yhdenvertaisuutta rakentamassa        329

Marja Salerto: Käytännön kielipedagogiikkaa: Monikulttuurinen
vuosikalenteri luokassa        363

Maria Ahlholm: Kielipoliittinen näkökulma: Inkluusiopuhe, raha ja vastasaapuneet        367

 

Kirjoittajat        375

 

Teos on saanut tukea Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseltä tiedekunnalta, Suomen Lähi-idän instituutin säätiöltä ja Koneen Säätiöltä.

 

Teoksen Open Access -editio on lisensoitu CC BY-NC-ND 4.0 -käyttöluvalla. Voit jakaa avoimen kirjan, mutta sinun on mainittava lähde asianmukaisesti.Et voi käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin, etkä tehdä siihen muutoksia. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi