-

Vastapaino ja tieteellisten kirjojen vertaisarviointi

Ymmärrämme hyvän kirjallisuuden päälle ja ymmärrämme tieteellisen kirjoittamisen laajasti.  Vertaisarvioiduksi tarjotut kirjat käsitellään Vastapainon toimitusneuvostossa, joka päättää refereekierrokselle lähettämisestä. Vastapaino on arvostettu tieteellinen kustantaja.

Vastapainon varsinaiset tiedekirjat käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ennen kustannuspäätöksen tekemistä. Tarkempaa tietoa arviointiprosessista sekä ohjeita vertaisarvioitsijalle löydät tästä linkistä (LATAA TÄSTÄ ohjeet vertaisarviointiin).

Käsikirjoituksia ja suunnitteluvaiheessa olevia kirjaideoita voi tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse. Lataa seuraavasta linkistä julkaisuehdotuslomake, täytä se huolellisesti ja lähetä sähköpostilla kustantaja Kimmo Jylhämölle. 

Vastapainon käytössä on ollut keväästä 2015 lähtien Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus.

Toimitusneuvosto

Marko Ampuja, Sauli Havu, Tiina Heikkilä, Olli Herranen, Ari-Elmeri Hyvönen, Ville Hämäläinen, Sanna Kivimäki, Ida Koivisto, Juha Koivisto, Hanna Kuusela, Meri Kytö, Hannu Laurila, Lauri Lahikainen, Kirsti Lempiäinen, Mona Mannevuo, Maija Mattila, Anne Mäntynen, Terhi Ravaska, Martina Reuter, Risto Räkköläinen, Tuukka Tuomasjukka, Olli Seuri, Saara Särmä & Matti Ylönen
 

Vastapainon vertaisarvioidut kirjat

2020

2019

 •  Lotta Junnilainen: Lähiökylä — Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta
 • Arto Jokinen, Markku Soikkeli, Ville Kivimäki: Isänmaan miehet — Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa
 • Juha Herkman: Populismin aika
 • Anneli Pohjola, Tarja Kemppainen, Asta Niskala, Nina Peronius (toim.): Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö
 • Taina Saarinen, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen, Teija Kangasvieri (toim.): Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja
 • Johanna Annola, Ville Kivimäki, Antti Malinen (toim.): Eletty historia. Kokemus historiantutkimuksen käsitteenä ja näkökulmana
 • Anu Kantola & Hanna Kuusela: Huipputuloiset – Suomen rikkain promille
 • Taina Meriluoto & Tapio Litmanen (toim.): Osallistu! Pelastaako osallistaminen demokratian?
 • Matti Tuomala: Markkinat, valtio ja eriarvoisuus
 • Timo Harrikari: Lastensuojelun historia - oikeuden, kulttuurin ja hallinnan murrokset
 • Sari Pietikäinen & Anne Mäntynen: Uusi kurssi kohti diskurssia
 • Mika Kallioinen: Kilpailu ja sääntely – institutionaalinen näkökulma Suomen taloushistoriaan
 • Aini Pehkonen, Taru Kekoni, Katja Kuusisto (toim.): Oikeus päihdehuoltoon
 • Karin Filander, Maija Korhonen, Päivi Siivonen: Huiputuksen moraalijärjestys – Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia
 • Jarno Valkonen, Olli Pyyhtinen,Turo-Kimmo Lehtonen, Veera Kinnunen & Heikki Huilaja: Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! - Aineellisen ylijäämän kanssa eläminen

2018

 • Kirsi Juhila: Aika, paikka ja sosiaalityö
 • Kaisa Koskinen, Jaana Vuori & Anni-Kaisa Leminen (toim.): Asioimistulkkaus – Monikielisen yhteiskunnan arkea
 • Mari K. Niemi & Topi Houni (toim.): Media ja populismi –Työkaluja kriittiseen journalismiin
 • Pertti Haapala (toim.): Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000)
 • Marja Tuominen & Mervi Löfgren, Lappi palaa sodasta – Mielen hiljainen jälleenrakennus
 • Johanna Hiitola, Merja Anis & Kati Turtiainen (toim.): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi
 • Pekka Isotalus, Jari Jussila & Janne Matikainen (toim.): Twitter viestintänä
 • Sami Kolamo: Mediaurheilu
 • Mari Maasilta & Kaarina Nikunen (toim.): Pakolaisuus, tunteet ja media
 • Aini Linjakumpu: Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot
 • Veikko Launis, Ihmisarvo
 • Juha Himanka, Korkein opetus – Opettamisen lähtökohda yliopistossa ja korkeakouluissa
 • Veli-Matti Värri, Kasvatus ekokriisin aikakaudella
 • Antti Kivijärvi, Tuija Huuki & Harry Lunabba & (toim.), Poikatutkimus
 • Tomi Kiilakoski & Päivi Honkatukia (toim.), Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

2017

 • Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander & Johanna Ruusuvuori (toim.): Tutkimushaastattelun käsikirja
 • Merja Koivula, Anna Siippainen & Paula Eerola-Pennanen (toim.): Valloittava varhaiskasvatus
 • Mari Murtonen (toim.): Opettajana yliopistolla
 • Johanna Niemi, Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia (toim.):  Sukupuolistunut väkivalta
 • Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (toim.): Poliittinen valta Suomessa
 • Emilia Palonen & Tuija Saresma (toim.): Jätkät ja jytkyt
 • Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Asta Niskala & Hannu Lyly (toim.), Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi
 • Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen: Puheterapia
 • Juha Suoranta: C. Wright Millsin sosiologinen elämä

2016

 • Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Kati Launis & Jussi Ojajärvi (toim.): Luokan ääni ja hiljaisuus
 • Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.): Huostaanotto
 • Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.): Perheenyhdistäminen
 • Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi
 • Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra
 • Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.):  Ruumiillisuus ja työelämä
 • Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.): Keskustelunanalyysi
 • Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historian teoria
 • Esa Väliverronen: Julkinen tiede

2015

 • Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen (toim.): Koko elämä töihin
 • Matti Hyvärinen, Eriikka Oinonen & Tiina Saari (toim.): Hajoava perhe
 • Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu
 • Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle
 • Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.): Rauhaton rauha
 • Kari Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jockum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen: Kenen media?
 • Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.): Media lapsiperheessä
 • Aini Linjakumpu: Uskonnon varjot
 • Rauli Mickelsson: Suomen puolueet
 • Hannu Simola: Koulutusihmeen paradoksit
 • Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.): Historianfilosofia