-

Suomesta poistetut
– Näkökulmia karkotuksiin ja käännytyksiin

Suomesta poistetut -kirjan etukansi

Päivi Pirkkalainen, Eveliina Lyytinen, Saara Pellander ​​​(toim.)

Kustantaja: Vastapaino
Tampere 2022

 

Esittely

Ulkomaalaisen maastapoistamista – käännytystä ja karkotusta – koskevaa keskustelua hallitsevat viranomaisten näkökulmat ja käsitteet. Miltä lait ja hallinnolliset prosessit näyttävät ulkomaalaisen näkökulmasta?

”Suomesta poistetut” avaa lakien ja hallinnollisten prosessien historiaa, toimeen­panoa, niistä käytyjä kamppailuja ja niiden kohteena olevien ihmisten kokemuksia. Kirja haastaa vallalla olevaa kapeakatseista julkista keskustelua, jossa karkotukset typistetään historiattomaksi ja vain tiettyjä ihmisryhmiä koskevaksi ilmiöksi. Tosiasiassa karkotukset koskettavat laajasti koko yhteiskuntaa.

Teoksessa kritisoidaan karkotusten ja käännytysten yksioikoista normalisointia. Usein byrokraattinen karkotustoiminta tuottaa myös monia tarkoittamattomia seurauksia. Suomesta poistetut avaa monitieteisesti - historiatieteiden, yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden näkökulmista - maastapoistamisiin liittyviä ilmiöitä.
 

370 s.

 

Saatavuus

Teos on saatavilla

 Paperikirjana, joka ostettavissa Vastapainon nettikaupasta ja muista kirjakaupoista
ISBN 978-951-768-996-0 (painettu kirja)

Sähkökirjana (ePub 3.0), joka on ostettavissa Vastapainon nettikaupasta
ISBN 978-952-397-078-6 (ePub)

Open Access -versiona,
ISBN XXX (Open Access pdf)
DOI: 10.58181/VP9789517689960
OA-versio on saatavilla osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789517689960

 

Sisällys

Päivi Pirkkalainen, Eveliina Lyytinen & Saara Pellander: Johdanto 7

 

Osa I Karkotusten ja käännytysten historia
 

Miika Tervonen: Näkökulmia karkotuksiin historiallisena tutkimuskohteena 31

Petri Rekonen: Romanit karkotuspolitiikan silmätikkuna 51

Anni Reuter: Inkerinsuomalaisten massakarkotukset Stalinin aikana 75

Matti Välimäki: Kylmän sodan maastapoistamisen käytäntöjen murros ja nykyperiaatteiden synty 101

 

Osa II Karkotusten ja käännytysten politiikat, prosessit ja representaatiot


Jukka Könönen: Maastapoistamisten aika 131

Eila Isotalus: Käännytysten käsikirjoitus, rooli ja valta 157

Erna Bodström: Turvapaikka-asiakirjat ja karkotus 181

Saara Pellander: Karkotukset mediassa pakolaisten vastaanottokriisin jälkimainingeissa 201

 

Osa III Karkotusten ja käännytysten kokeminen
 

Eveliina Lyytinen: Kokemuksia ja havaintoja lain väkivallasta karkotuksissa 223

Katri Gadd & Hayder Al-Jouranj & Elina Pirjatanniemi: Maasta poistamisen oikeudelliset edellytykset ja irakilaisten kokemukset paluusta Irakiin 247

Lena Näre & Anna Knappe & Amir Jan: Karkotuksiin liittyvä kärsimys ja byrokraattinen väkivalta afganistanilaisten mohajerien kokemana 271

Karina Horsti & Hasan Khademi: Koulu turvallisena tilana karkotusuhan alla 293

 

Osa IV Karkotusten ja käännytysten vastustaminen
 

Päivi Pirkkalainen: Toimijat ja tunteet Oikeus elää -protestissa 321

Tiina Seppälä: Kukaan ei ole laiton -kampanja viranomaispuhetta haastamassa 341

 

Kirjoittajat 365

Teoksen kuvitus 370

Teoksen runot 370

 

Open Access -julkaisemisen rahoittajat

Tämän kirjan avoimen julkaisemisen (Open Access) ovat rahoittaneet:

• Jyväskylän yliopisto / Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
• Koneen säätiö
• Siirtolaisuusinstituuttisäätiö
• Suomen Akatemia (316621) / Siirtolaisuusinstituutin ARADE-hanke
• Suomen Akatemia (338747) / Siirtolaisuusinstituutin INDEFI-hanke
• Suomen Akatemia (320323)/ Jyväskylän yliopiston DEMESO-hanke
 

Teoksen Open Access -editio on lisensoitu CC BY-NC-ND 4.0 -käyttöluvalla. Voit jakaa avoimen kirjan, mutta sinun on mainittava lähde asianmukaisesti.Et voi käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin, etkä tehdä siihen muutoksia. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi